ทางสมาคม TISA ขอบพระคุณ
ที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมสัมมนา TISA Pro-Talk ครั้งที่ 2/2555 ครั้งนี้
ขณะนี้มีผู้สำรองที่นั่งครบ 100 ท่านแล้วครับ

   Event

TISA in SEA CC Forum 2023 - by AiSP Singapore

Special Thank to Japanese Government

JICA-TISA CYBERSECURITY AND SUSTAINABILITY SEMINAR
งานสัมมนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

JICA-TISA CYBERSECURITY AND SUSTAINABILITY SEMINAR
งานสัมมนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 21 กันยายน 2566
ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

จัดโดยความร่วมมือระหว่าง Japan International Cooperation Agency (JICA) จากประเทศญี่ปุ่น และสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) จากประเทศไทย


กำหนดการ

TISA TCIOA & TDPOA Executive Dinner Talk

TISA TCIOA & TDPOA Executive Dinner Talk
19 October 2022 Pimarnman Room (2nd floor), Anantara Siam Bangkok Hotel. (18.00 – 21.00)
How Thailand survives from 'The UNKNOWN Unknown'?


กำหนดการ

TISA Pro-Talk ครั้งที่ 1/2565

TISA Pro-Talk ครั้งที่ 1/2565
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

จัดโดยสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)


กำหนดการ

TISA Pro-Talk ครั้งที่ 2/2564

TISA Pro-Talk ครั้งที่ 2/2564
วันจันทร์ที่ 12 ก.ค. 2564
จัดโดยสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)


Facebook Live

TISA Pro-Talk ครั้งที่ 1/2564

TISA Pro-Talk ครั้งที่ 1/2564
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
จัดโดยสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)

TISA Pro-Talk ครั้งที่ 1/2563

TISA Pro-Talk ครั้งที่ 1/2563
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ เฟสบุ๊กไลฟ์ (@tisathailand)

จัดโดยสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)


กำหนดการ

กิจกรรมวิชาการ TISA Pro Talk ครั้งที่ 1/2562

กิจกรรมวิชาการ TISA Pro Talk ครั้งที่ 1/2562
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพทย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ถนนวิภาวดีรังสิต

จัดโดยสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)


ขออภัยขณะนี้ผู้เข้าร่วมงานเต็มแล้ว


ติดต่อฝ่ายประสานงานโครงการ
คุณวราพงศ์ โทร. 02-253-4736 # 107

TISA Pro-Talk ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

TISA Pro-Talk ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพทย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ถนนวิภาวดีรังสิต

จัดโดยสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)


กำหนดการ


ติดต่อฝ่ายประสานงานโครงการ
คุณวราพงศ์ โทร. 02-650-4736 # 107

TISA Pro-Talk ครั้งที่ 2/2560

TISA Pro-Talk ครั้งที่ 2/2560
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้อง 2201 ชั้น 22 ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร ทีเอสที ทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต

จัดโดยสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)


กำหนดการ


ติดต่อฝ่ายประสานงานโครงการ
คุณวราพงศ์ โทร. 02-650-4736 # 107

TISA Pro-Talk ครั้งที่ 1/2559

TISA Pro-Talk ครั้งที่ 1/2559
วันพุธ 27 เมษายน 2559
ณ ห้อง 2201 ชั้น 22 ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร ทีเอสที ทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต

จัดโดยสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)


กำหนดการ


ติดต่อฝ่ายประสานงานโครงการ
คุณวราพงศ์ โทร. 02-650-5771 # 107

TISA Pro-Talk ครั้งที่ 2/2558 (Dinner Talk)

TISA Pro-Talk ครั้งที่ 2/2558 (Dinner Talk)
Thursday, 3rd September 2015
At Sukhumvit room, Sheraton Grande Sukhumvit

จัดโดยสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)


กำหนดการ


ติดต่อฝ่ายประสานงานโครงการ
คุณวราพงศ์ โทร. 02-650-5771 # 107

TISA Pro-Talk ครั้งที่ 1/2558 และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

TISA Pro-Talk ครั้งที่ 1/2558 และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558
ณ ห้อง Open Forum ชั้น ๒๑ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

จัดโดยสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)


กำหนดการ


ติดต่อฝ่ายประสานงานโครงการ
คุณวราพงศ์ โทร. 02-650-5771 # 107

การจัดฝึกอบรมรับรองสมรรถนะของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (iSEC) ครั้งที่ 4

การจัดฝึกอบรมรับรองสมรรถนะของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (iSEC) ครั้งที่ 4
วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.

จัดโดยสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม iSEC ครั้งที่ 3


ติดต่อฝ่ายประสานงานโครงการ
คุณวราพงศ์ โทร. 02-650-5771 # 107

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา TISA Pro-Talk ครั้งที่ 3/2555

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา TISA Pro-Talk ครั้งที่ 3/2555
วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 100
ณ ห้องประชุมจุฬาเกษม ชั้น 1 อาคาร ชินโสภณพาณิช มหาวิยาลัยเซนต์จอห์น ถ.วิภาวดี-รังสิต เขตจตุจักร

จัดโดยสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)


ติดต่อฝ่ายประสานงานโครงการ
คุณวราพงศ์ โทร. 02-650-5771 # 107

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา TISA Pro-Talk ครั้งที่ 2/2555

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา TISA Pro-Talk ครั้งที่ 2/2555
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 130
คณะ ICT มหิดล ห้อง CC411 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ MUCC มหาวิทยาลัยมหิดล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

จัดโดยสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)


ติดต่อฝ่ายประสานงานโครงการ
คุณวราพงศ์ โทร. 02-650-5771 # 107

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา TISA Pro-Talk ครั้งที่ 1/2555

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา TISA Pro-Talk ครั้งที่ 1/2555
วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 80
ณ ห้อง102 (auditorium) NECTEC พระราม 6 ซอยโยธี

จัดโดยสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)


ติดต่อฝ่ายประสานงานโครงการ
คุณวราพงศ์ โทร. 02-650-5771 # 107

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา TISA Pro-Talk ครั้งที่ 4/2554

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา TISA Pro-Talk ครั้งที่ 4/2554

TISA Pro-Talk 2

TISA Pro-Talk 2

กำหนดการสอบวัดองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ "TISET" ครั้งที่ 2

กำหนดการสอบวัดองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ "TISET" ครั้งที่ 2

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา TISA Pro-Talk ครั้งที่ 1/2554

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา TISA Pro-Talk ครั้งที่ 1/2554 ในหัวข้อ "Security trends update 2011"

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา TISA Pro-Talk ครั้งที่ 1/2554 ในหัวข้อ "Security trends update 2011"

การสอบประเมินความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ครั้งที่ 1

การสอบประเมินความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฉบับทดลอง

การสอบประเมินความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฉบับทดลอง
17 ตุลาคม 2552 300
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ห้อง 901 ชั้น 9 อ.วานิช 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

จัดโดยสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)


ติดต่อฝ่ายประสานงานโครงการ
คุณวราพงศ์ โทร. 02-650-5771 # 107

Healthcare Information Security Governance and Public Safety

งานสัมนา พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

วันเปิดตัวสมาคม

   Partner
DSI
Software Park Thailand
Ƿ
ISC2
isaca bangkok
itSMF Thailand
ҤǨͺ觻
The Webmaster Association