ศูนย์บริการรับแจ้งเรื่องช่องโหว่และการโจมตี

ศูนย์บริการรับแจ้งเรื่องช่องโหว่และการโจมตี สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)

ท่านสามารถแจ้งรายงานช่องโหว่หรือการโจมตีผ่านทาง   โดยสมาคมฯจะ ประสานงานไปยังไทยเซิร์ต (ThaiCERT) เพื่อให้ ThaiCERT ประสานงานต่อไปยัง ISP และแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานผู้ประสบเหตุให้ดำเนินการแก้ไขช่องโหว่ต่อไป
   Partner
DSI
Software Park Thailand
�Ƿ�
ISC2
isaca bangkok
itSMF Thailand
The Webmaster Association